Контакти

Семеен хотел “Митница и ТКЗС”

с. Арда, общ. Смолян, п.к. 4790, в центъра зад кметството

Телефони 030282228, 0887702748, 0878702748 Б. Богданов

E-mail: biliantsi@abv.bg

Банкова сметка в лева за авансови преводи: IBAN – BG13RZBB91551085766719 BIC – RZBBBGSF

БИЛЯНЦИ ООД

map-frame

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>