ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικογενειακό ξενοδοχείο «Μίτνιτσα και ΤΚΖΣ»

Χωρίο Άρδα, Δήμος Σμόλιαν, Π.Κ. 4790, στο κέντρο πίσω από το Δημαρχείο

Τηλέφωνο: +35930282228, +359878668831 SevdaShkodrova

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>